KOMUNIKÁCIA

Najnovšie komunikačné riešenia
OpenScape Business a HiPath
v našej ponuke …  

OpenScape Business urýchľuje vaše podnikanie a znižuje zložitosť IT

Komunikačné riešenie UNIFY OpenScape Business (OSBiz)

OpenScape Business je moderné a inovatívne komunikačné riešenie „všetko v jednom“ pre každodennú firemnú komunikáciu.  Systém je ľahko nasaditeľný  a  užívateľsky  nenáročný.   Poskytuje prvky UCC -Zjednotenej komunikácie a kolaborácie v jedinom spravovateľnom riešení.  UCC (Unified Communication & Collaboration) je riešenie, ktoré zahŕňa celú škálu komunikačných médií. Hlasový hovor, video komunikácia, konferenčný hovor alebo videohovor, zdieľanie prezentácií a plochy obrazovky, kontaktné centrum, správy, mobilita. Riešenie je špeciálne prispôsobené požiadavkám malých a stredných podnikov s jedným alebo viacerými miestami pre max. 500 užívateľov v jednom systéme a až 2000 užívateľov v sieti.

Od uvedenia na trh bola sada funkcií OpenScape Business neustále zdokonaľovaná a vylepšovaná.

   Nasledujúci odkaz obsahuje prehľad verzií SW a vylepšení

Obchodné modely systémovej rady OpenScape Business

Systémové digitálne a IP telefóny OpenStage

Terminály OpenStage predstavujú novú generáciu telefónov, ktoré udávajú miery a smerovanie pre otvorenú a jednotnú komunikáciu. Tieto elegantné zariadenia prinášajú intuitívne a komfortné užívateľské prostredie s inovačnými funkciami.

 

Pozrite si obrázok s modelmi systémových telefónov rady OpenStage:

Systém HiPath 3000 a telefóny optiPoint 500 – dopredaj

HiPath 3000 je modulárny komunikačný systém, ktorý poskytuje komplexnú sadu funkcií pre malé a stredné firmy do 500 užívateľov s podporou pre akúkoľvek kombináciu analógových, digitálnych a IP telefónov, PC klientov a cordless  telefónov. Vyrába sa v nástennom prevedení aj pre umiestnenie v 19″ rozvádzači.

Modely: HiPath 3300/3350, 3500/3550 a 3800, pričom posledný model predstavuje výkonnú komunikačnú platformu založenú na IP protokole pre integrované hlasové a dátové riešenia. Systém podporuje až 500 užívateľov.                      

Prečo použiť riešenie HiPath 3000:

–  multi-site networking umožňuje podnikom so vzdialenými účastníkmi komunikovať ako jeden systém
–  nižšie poplatky za volania pomocou IP telefónie medzi servermi alebo cez internet.
–  prístup ku špičkovým telefónnym funkciám, na TDM či IP prostredí.

Obchodné modely systémovej rady HiPath 3000

Typické zapojenie systému HiPath 3000

Na obrázku dole je  príklad typického  zapojenia  ústredne  HiPath 3000.  Príchodzie linky od telekomunikačného operátora môžu byť ISDN BRA alebo ISDN PRA (2-kanalový a  30-kanálový ISDN protokol),  alebo klasické  analógové  pripojenie a tiež najnovšie IP SIP Trunk pripojenie cez zabezpečený internetový prístup. Ako užívateľské terminály (telefóny) môžu byť použité analógové šnúrové alebo bezšnúrové DECT telefóny, systémové digitálne prístroje rady optiPoint 500 alebo rady OpenStage a tiež IP telefóny s protokolom HFA. 

Systémové digitálne telefóny optiPoint 500

Koncepcia telefónov optiPoint 500 umožňuje rýchly a jednoduchý prístup ku komfortným funkciám HiPath. Pre obsluhu       sú charakteristické  tri  dialógové tlačidlá,  ktoré  ponúkajú  spolu  so zobrazením na displeji interaktívne užívateľské prostredie. Zapnuté funkcie na tlačidlách sú signalizované LED diódou.

Pozrite si parametre a vzhľad telefónov optiPoint 500 v produktovom prospekte – link na stiahnutie je dole.

Z modelovej rady optiPoint 500 vieme dodať tieto typy:

– optiPoint 500 economy

– optiPoint 500 standard

– optiPoint 500 advance

Modely Entry a Basic vieme dodať po preverení dostupnosti na objednávku.

K dispozícii máme náhradné displeje k telefónom optiPoint 500 Econony, Standard a Advance.

OpenScape Office - Integrované kontaktné centrum

Zvýšenie spokojnosti volajúcich zákazníkov, zníženie  počtu  stratených volaní,  štatistiky agentov,  zoznam stratených a nevybavených volaní, väčšia efektivita vybavenia zákazníkov – to sú prínosy kontaktného centra OpenScape Office.

OpenScape Office Contact Center (OSO) je výkonné riešenie pre optimálne prideľovanie a spracovanie prichádzajúcich volaní a e-mailov. Spojením rôznych médií v súčinnosti so zákazníkom znižuje  kontaktné  centrum opakované volania. To zvyšuje spokojnosť zákazníkov a znižuje počet prichádzajúcich hovorov.

Kontaktné centrum OpenScape Office tvorí nadstavbu komunikačného systému OpenScape Business alebo HiPath 3000. Je to sw riešenie, ktoré beží pod OS Linux na počítači alebo serveri. Komunikuje s ústredňou cez sieťové rozhranie LAN.

Základné funkcie kontaktného centra

Inteligentné smerovanie hovorov

Prichádzajúce volania sú automaticky a  optimálne  priradzované  ďalšiemu  dostupnému agentovi,  ktorý bol najdlhšie v kľudovom stave a má  najvyššiu úroveň schopností. Volanie zákazníka dostanú len agenti s príslušným oprávnením.

Oznámenie pozície volajúceho

Volajúcim je možné ohlásením oznámiť ich aktuálnu pozíciu vo fronte volaní, ak sú všetci agenti obsadení. Podľa pozície sa spravidla volajúci rozhodnú či  počkajú na linke alebo zavolajú neskôr.

Stupne oprávnení agentov a supervízora

Na základe oprávnení sa rozlišuje medzi profilmi agenta, supervízora a správcu. V závislosti na priradenom profile (stupni oprávnenia) má užívateľ prístup ku všetkým alebo iba k niektorým funkciám v užívateľskom portáli myAgent.

Funkcie portálu myAgent

Užívateľský portál MyAgent poskytuje agentom komfortné funkcie pre spracovanie a dodatočné spracovanie hovorov.

Funkcie portálu MyReport

Užívateľský portál myReports poskytuje užívateľom komfortné funkcie pre zostavovanie historických reportov.Automatické funkcie portálu umožňujú užívateľom vytváranie okamžitých výstupov na obrazovku alebo tlačiareň (ad-hoc) alebo zostavu reportov riadených podľa časového plánu a ich zasielanie elektronickou poštou.

Podrobný popis všetkých funkcií Kontaktného centra si pozrite v produktovom prospekte na stiahnutie.

Dverné interkomy a prístupové systémy

Komunikujte jednoducho, pohodlne a efektívne s dvernými komunikátormi

Analógové komunikátory ku pobočkovej ústredni

Privítajte návštevníkov vašej firmy štýlovo a ušetrite náklady za recepčnú službu. Využite pokročilé funkcie dverných interkomov. Sú kompatibilné s komunikačnou ústredňou a poskytnú komfortnú komunikáciu a vďaka možnej integrácii kamery navyše posilnia aj bezpečnosť vstupných dverí.

Pozrite si prehľad ponúkaných analógových komunikátorov pripojiteľných ku telekomunikačným ústredniam:

Privítajte návštevníkov vašej firmy štýlovo a ušetrite náklady za recepčnú službu. Využite pokročilé funkcie dverných interkomov. Sú kompatibilné s komunikačnou ústredňou a poskytnú komfortnú komunikáciu a vďaka možnej integrácii kamery navyše posilnia aj bezpečnosť vstupných dverí.

Pozrite si prehľad ponúkaných analógových komunikátorov pripojiteľných ku telekomunikačným ústredniam:

IP SIP komunikátory (interkomy)

IP SIP technológia predbehla analógové riešenia  –  prečo použiť IP komunikátor

Využíva sa infraštruktúra, ktorá je v budúcnosti ľahko rozšíriteľná – zdieľaná štruktúrovaná kabeláž, ktorá znižuje náklady na inštaláciu.  K dispozícii je efektívna vzdialená správa odkiaľkoľvek cez Cloud Online monitoring, notifikácia aj okamžitá technická podpora. Využívajú sa otvorené protokoly pre integráciu so systémami tretích strán, inteligentné funkcie a analytika pre zvýšenie bezpečnosti. K dispozícii je HD video a kvalitné audio s možnosťou budúceho spracovania.

Prinášame výber najžiadanejších modelov IP interkomov z našej ponuky:

Audiovizuálna technika v moderných kongresových sálach

Moderné konferenčné sály a kongresové hotely v súčasnosti poskytujú svojim klientom kvalitnú audiovizuálnu technológiu,    ktorá neodmysliteľne patrí k základnej výbave pre konanie konferencií, kongresov, firemných prezentácií, teambuildingov, eventov, školení, plesov, či osláv alebo svadieb.

Vybavenie kongresovej sály audiotechnikou

Kvalitná moderná audiotechnológia patrí medzi základné vybavenie každej kongresovej sály. Dnešné technológie ponúkajú menežovanie projekcie a audia pomocou tabletu, kde si intuitívne zvolí prednášajúci (prípadne obsluha sály), ktorý obraz a zvuk chce posielať na želané miesto (ak sú napr. v kongresovom zariadení viaceré miestnosti na prezentácie).

Samozrejmosťou je vysokorýchlostný internet a Wi-Fi v celom Kongresovom centre.

Tlmočnícka technika 

V poslednej dobe začína narastať záujem inštalovať v kongresových centrách vlastnú tlmočnícku technológiu pre preklad vrátane tlmočníckych kabín a delegátskych prijímačov so slúchadlami.   

Konferenčná technika a zariadenia 

Medzi základné vybavenie konferenčných patrí sústava digitálnych účastníckych mikrofónových jednotiek s možnosťou vypínania mikrofónu, doplnenie stolových digitálnych mikrofónových jednotiek o želaný počet bezšnúrových mikrofónov alebo mikroportov pre prezentujúcich.  

Praktický a žiadaný je rečnícky pult s integrovanou zobrazovacou jednotkou s dotykovým ovládaním a mikrofónom.

V dnešnej dobe začína byť samozrejmosťou ponúknuť účastníkom seminára alebo školenia možnosť pripojenia sa ku prezentácii formou webináru cez zdieľané aplikácie pre tento účel, prípadne s možnosťou nahrávania webinára a jeho ďalšieho poskytnutia účastníkom v elektronickej forme.  

Kontaktujte nás, dohodneme si spoločné stretnutie, na ktorom Vám navrhneme varianty riešenia.

Kde nás nájdete

Adresa prevádzky

VICTOR BUSINESS DATA,spol. s r.o.

prevádzka: 
Rampová 4
040 01 Košice

Kontakt
+421 55 62 34477
+421 55 62 55809
+421 55 62 53150

vbd@vbd.sk