MERANIE

Indukčná meracia súprava TS1

Indukčná meracia súprava TS1

Technici a pracovníci firiem, ktorí inštalujú káblové rozvody pre telekomunikácie a infosiete pri svojej práci častokrát potrebujú vo viacpárovom kábli vyhľadať práve ten správny pár. Meracia súprava TS1 je jednoduchá na obsluhu a údržbu. Súprava sa skladá z dvoch častí: Tvoria ju tónový generátor a indukčná sonda.

Tónový generátor sa pripojí na pár vodičov na jednej strane kábla. Po pripojení generátor otestuje merané vodiče na skrat a na prítomnosť cudzieho napätia. Prípadné napätie aj skrat opticky signalizuje. V takomto prípade je nutné meranie prerušiť a odstrániť zdroj prítomného napätia alebo skrat na vodičoch. Generátor generuje do pripojených vodičov signál (dvojtón v akustickom pásme), ktorým sa na druhej strane kábla vyhľadá pripojený pár pomocou indukčnej sondy. Čím bližšie k hľadanému vodiču sa nachádza hrot sondy, tým hlasnejší akustický dvojtónový signál vydáva reproduktor indukčnej sondy. Po kontaktnom dotyku na vodič sa potvrdí hľadaný vodič maximálnou úrovňou hlasitosti signálu vydávaného indukčnou sondou.

Použitie a prevádzka tónového generátora

a) prepínač tónového generátora prepnite do polohy 2
b) pripojte vodiče generátora na testovaný pár kábla
c) jednofrekvenčný alebo dvojfrekvenčný tón je volený vnútorným prepínačom v tónovom generátore
d) vyhľadajte testovaný vodič alebo pár indukčnou sondou na druhom konci vedeniavcitlivosť sondy je cca 1 cm od meraného vedenia

Skúšanie vedenia na skrat

a) prepínač tónového generátora prepnite do polohy 1
b) pripojte vodiče generátora ku testovanému vedeniu a skratujte ich na opačnom konci
c) červené svetlo LED diody signalizuje neprerušené vedenie. Po rozpojení svetlo zhasne

Identifikácia polarity

a) prepínač tónového generátora prepnite do polohy 1
b) pripojte vodiče generátora k vedeniu
c) na zeleno bude svietiť dióda LED, pokiaľ má červený vodič polaritu PLUS
d) na červeno bude svietiť LED, pokiaľ má červený vodič polaritu MÍNUS

Technické parametre

Rozmery:                 tónový generátor 83 x 58 x 22 mm
                                 indukčná sonda 148 x 48 x 23 mm
Púzdro:                    nárazuvzdorné plastové
Napájanie:                batérie 9 V – 1 ks generátor, 1 ks indukčná sonda
Tónová frekvencia:   900 – 1100 Hz
Vstupný odpor:        cca 100 Ohm
Vstupná úroveň:      + 7 dBm

Kde nás nájdete

Adresa prevádzky

VICTOR BUSINESS DATA,spol. s r.o.

prevádzka: 
Rampová 4
040 01 Košice

Kontakt
+421 55 62 34477
+421 55 62 55809
+421 55 62 53150

vbd@vbd.sk