SLUŽBY            

Ako Vám môžeme pomôcť ?
Pri návrhu, realizácii a servise
načúvame Vašim požiadavkám …

Ak hľadáte individuálne riešenie zabezpečenia alebo komunikácie, napíšte/ zavolajte

Analýza riešenia

Snažíme sa pochopiť a ďalej spoločne dotvoriť predstavy a požiadavky našich zákazníkov.
Pri spoločných rozhovoroch sme pre klienta rovnocenným partnerom pri hľadaní riešenia. Budeme vás podporovať pri implementácii vášho riešenia. Navrhneme realizáciu podľa predstáv, možností a termínov budúceho užívateľa riešenia.
Postaráme sa o zaškolenie našimi odborníkmi, aby ste sa uistili, že váš systém bude fungovať správne a bude naplno využívať parametre.

Návrh a projekt

Podľa požiadavky klienta navrhneme riešenie, ktoré je výsledkom spoločnej analýzy. Predložíme viacero alternatív a po odsúhlasení klientom sa začne realizovať projekt riešenia podľa špecifických požiadaviek zákazníka.

Máme bohaté skúsenosti a poznatky získané pri návrhoch riešení z rôznych odvetví, ktoré využívame pri realizácii Vášho návrhu.

S klientom podrobne preberieme všetky časti hotového projektu.

Realizácia systému

Realizáciu systému dohodneme s klientom a zohľadníme všetky jeho požiadavky na termín a denný harmonogram, aby sme minimalizovali obmedzenie činnosti pracoviska. Zabezpečíme dodávku technológie,
naprogramovanie systému podľa požiadaviek a potrieb zákazníka a zahájime skúšobnú prevádzku, kedy otestujeme nastavenie systému, zodpovieme na prípadné otázky zaškoleným pracovníkom zákazníka
a doriešime optimalizáciu nastavení chodu technologického systému.
Samozrejmosťou je záručný servis na dodané zariadenie.

Servis zariadenia

Každému klientovi ponúkame možnosť uzavrieť servisnú zmluvu. Podľa podmienok zmluvy zabezpečíme prípadný výpadok alebo poruchu na dodanom zariadení v časoch ktoré sú dohodnuté.
V prípade že servisná zmluva nebude uzavretá, samozrejmosťou je čo najskoršie odstránenie poruchy resp. nefunkčnosti systému a to v záručnej dobe a po dohode s užívateľom systému aj po jej
skončení, pričom tento pozáručný servis bude spoplatnený.

Kde nás nájdete

Adresa prevádzky

VICTOR BUSINESS DATA,spol. s r.o.

prevádzka: 
Rampová 4
040 01 Košice

Kontakt
+421 55 62 34477
+421 55 62 55809
+421 55 62 53150

vbd@vbd.sk