SIEŤOVÉ RIEŠENIA

Štruktúrované káblové systémy,
dátové rozvádzače, aktívne prvky,
siete pre komunikácie a security,
elektroinštalácia 230/400V

Základom každého funkčného IT prostredia je stabilná sieťová infraštruktúra

Návrh, projektovanie a realizácia sietí LAN / WAN

V dnešnom informačnom svete je základnou požiadavkou konektivita, dobrá dostupnosť a doručenie informácií kdekoľvek a kedykoľvek s dostatočnou rýchlosťou. Počítačová sieť LAN je  dnes temer nevyhnutnou súčasťou každej  inštitúcie, firmy či domácnosti, vlastniacej  viac ako jeden počítač. 

Sieť LAN umožní vzájomnú komunikáciu medzi počítačmi a zdieľanie dát a zariadení v sieti (napr. tlačiarne, skenery, dátové úložiská), ale tiež zdieľanie internetového pripojenia.

Základom sieťových riešení sú štruktúrované káblové systémy a  rozvody NN. S nimi súvisí inštalácia aktívnych sieťových prvkov, dátových rozvádzačov, riešení pre bezšnúrovú komunikáciu a kvalitné napájanie s prípadným zálohovaním pri výpadku siete nn. Ponúkame komplexné portfólio produktov a služieb pre každého zákazníka.

Analyzujeme Vaše požiadavky a projektovo ich pretavíme do podoby optimálneho a stabilného sieťového riešenia. 

Dátové rozvádzače s príslušenstvom

Dátová miestnosť – serverovňa a dátove rozvádzače sú srdcom riešenia každej podnikovej počítačovej siete. Sú v nich ukončené všetky dátove zásuvky v objekte a namontované aktívne komponenty – switche, routery, firewall. Zvyčajne sú zálohované pre prípadné výpadky napájania. Špeciálnym riešením je serverový rozvádzač, ktorý má väčšie rozmery aby sa dali pohodlne namontovať a prípadne servisovať nainštalované servery či iné sieťové prvky alebo záložné zdroje.

Kabeláž pre telekomunikácie a bezpečnostné technológie

Zvýšenie požiarnej bezpečnosti stavieb a kabeláží – to je veta, ktorá je v posledných rokov súčasťou každého nového riešenia kabeláže. Nová norma zaviedla tvrdšie podmienky pre výrobcov káblov od dec.2018 s triedou reakcie na oheň B2ca – s1,d1,a1. 

Špeciálne káble sa používajú pre Elektrickú požiarnu signalizáciu a na kabeláž pre Evakuačný rozhlas, kde použitý kábel musí spĺňať funkčnú  odolnosťou pri požiari podľa projektu (napr.funkčná odolnosť 30 minút).

Elektroinštalácie 230/400V pre firmy a domácnosť

Potrebujete realizovať alebo rekonštruovať elektroinštaláciu? 

Dohodnite si termín a spolu navrhneme riešenie.

Dnešné nároky na kvalitnú elektroinštaláciu si vyžadujú použitie moderných káblov a projektové riešenie, ktoré obzvlášť  prihliada na zvýšenú požiarnu bezpečnosť a požiarnu odolnosť všetkých komponentov od káblov, cez závesy, žľaby až po elektrický rozvádzač, vypínače a zásuvky. Zvýšené nároky sú kladené na ochranu zdravia pred úrazom elektrickým prúdom. Sme pripravení poskytnúť Vám poradenstvo, návrh, naprojektovanie a realizáciu elektroinštalácie pre Vašu novostavbu, kancelárske priestory alebo rekonštrukciu staršieho objektu.

Kde nás nájdete

Adresa prevádzky

VICTOR BUSINESS DATA,spol. s r.o.

prevádzka: 
Rampová 4
040 01 Košice

Kontakt
+421 55 62 34477
+421 55 62 55809
+421 55 62 53150

vbd@vbd.sk