Cookie politika

Čo sú cookies?

Táto politika cookie vysvetľuje, čo sú cookies a ako ich používame, typy cookies, ktoré používame atď, informácie, ktoré zhromažďujeme pomocou súborov cookie a ako sa tieto informácie používajú a ako spravovať nastavenia súborov cookie.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa používajú na ukladanie malých informácií. Pri načítaní webovej stránky na vašom prehliadači sú uložené vo vašom zariadení. Tieto súbory cookie nám napomáhajú ku správnemu fungovaniu webovej stránky, robia ju bezpečnejšiu, poskytujú lepšiu skúsenosť s používateľom a napomáhajú porozumieť tomu, ako webová stránka funguje, analyzujú, čo funguje a kde je potrebné stránku vylepšiť.

Ako používame cookies?

Ako väčšina služieb online, naša webová stránka používa na niekoľko účelov cookies prvej strany a cookies tretích strán. Cookies prvej strany sú väčšinou potrebné na to, aby web fungoval správnym spôsobom a nezhromažďujú žiadne údaje na vašu osobnú identifikáciu.

Cookies tretích strán, ktoré sa používajú na našej webovej stránke, sú hlavne na pochopenie toho, ako webová stránka funguje, ako reagujete s našimi webovými stránkami, ako udržiava bezpečné služby, ako poskytuje reklamy, ktoré sú pre vás relevantné a to všetko pre poskytnutie lepšej služby používateľom. Zažite a pomáhajte urýchliť vaše budúce interakcie s našimi webovými stránkami.

Typy Cookies ktoré používame
  • Nevyhnutné
Spravujte preferencie cookies
Nastavenie Cookie

Svoje preferencie súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na vyššie uvedené tlačidlo. To vám umožní prehodnotiť banner súhlasu cookie a zmeniť vaše preferencie alebo okamžite stiahnuť váš súhlas.

Okrem toho rôzne prehliadače poskytujú rôzne metódy na blokovanie a odstránenie súborov cookie používaných webovými stránkami. Nastavenia prehliadača môžete zmeniť na blokovanie/odstránenie súborov cookie. Nižšie sú uvedené odkazy na podporné dokumenty o tom, ako spravovať a vymazať súbory cookie z hlavných webových prehliadačov.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Ak používate akýkoľvek iný webový prehľadávač, navštívte oficiálne podporné dokumenty prehliadača.

Politika cookie generovaná pomocou CookieYes – Cookie Policy Generator.

***************************************************************************************

Cookie Policy

What are cookies?

This Cookie Policy explains what cookies are and how we use them, the types of cookies we use i.e, the information we collect using cookies and how that information is used, and how to manage the cookie settings.

Cookies are small text files that are used to store small pieces of information. They are stored on your device when the website is loaded on your browser. These cookies help us make the website function properly, make it more secure, provide better user experience, and understand how the website performs and to analyze what works and where it needs improvement.

How do we use cookies?

As most of the online services, our website uses first-party and third-party cookies for several purposes. First-party cookies are mostly necessary for the website to function the right way, and they do not collect any of your personally identifiable data.

The third-party cookies used on our website are mainly for understanding how the website performs, how you interact with our website, keeping our services secure, providing advertisements that are relevant to you, and all in all providing you with a better and improved user experience and help speed up your future interactions with our website.

Types of Cookies we use
  • Necessary
Manage cookie preferences
Cookie Settings

You can change your cookie preferences any time by clicking the above button. This will let you revisit the cookie consent banner and change your preferences or withdraw your consent right away.

In addition to this, different browsers provide different methods to block and delete cookies used by websites. You can change the settings of your browser to block/delete the cookies. Listed below are the links to the support documents on how to manage and delete cookies from the major web browsers.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

If you are using any other web browser, please visit your browser’s official support documents.

Cookie Policy Generated By CookieYes – Cookie Policy Generator.