Indukčná meracia súprava TS1

       Indukčná meracia súprava TS1

 

Technici a pracovníci firiem, ktorí inštalujú kábelové rozvody pre telekomunikácie a infosiete pri svojej práci častokrát potrebujú vo viacpárovom kábli vyhľadať práve ten správny pár. Meracia súprava TS1 je jednoduchá na obsluhu a údržbu. Súprava sa skladá z dvoch častí: Tvoria ju tónový generátor a indukčná sonda.

Tónový generátor sa pripojí na pár vodičov na jednej strane kábla. Po pripojení generátor otestuje merané vodiče na skrat a na prítomnosť cudzieho napätia. Prípadné napätie aj skrat opticky signalizuje. V takomto prípade je nutné meranie prerušiť a odstrániť zdroj prítomného napätia alebo skrat na vodičoch. Generátor generuje do pripojených vodičov signál (dvojtón v akustickom pásme), ktorým sa na druhej strane kábla vyhľadá pripojený pár pomocou indukčnej sondy. Čím bližšie k hľadanému vodiču sa nachádza hrot sondy, tým hlasnejší akustický dvojtónový signál vydáva reproduktor indukčnej sondy. Po kontaktnom dotyku na vodič sa potvrdí hľadaný vodič maximálnou úrovňou hlasitosti signálu vydávaného indukčnou sondou.

Meracia súprava sa skladá z dvoch samostatných častí. Z tónového generátora a z indukčnej sondy.

POUŽITIE TÓNOVÉHO GENERÁTORA

 • a) prepínač tónového generátora prepnite do polohy 2
 • b) pripojte vodiče generátora na testovaný pár kábla
 • c) jednofrekvenčný alebo dvojfrekvenčný tón je volený vnútorným prepínačom v tónovom generátore
 • vyhľadajte testovaný vodič alebo pár indukčnou sondou na druhom konci vedenia.
  Citlivosť sondy je cca 1 cm od meraného vedenia
SKÚŠANIE VEDENIA NA SKRAT
 • a) prepínač tónového generátora prepnite do polohy 1
 • b) pripojte vodiče generátora ku testovanému vedeniu a skratujte ich na opačnom konci
 • c) červené svetlo LED diody signalizuje neprerušené vedenie. Po rozpojení svetlo zhasne
IDENTIFIKÁCIA POLARITY
 • a) prepínač tónového generátora prepnite do polohy 1
 • b) pripojte vodiče generátora k vedeniu
 • c) na zeleno bude svietiť dióda LED, pokiaľ má červený vodič polaritu PLUS
 • d) na červeno bude svietiť LED, pokiaľ má červený vodič polaritu MÍNUS
ÚDRŽBA

Prístroj nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu okrem výmeny batérií.


TECHNICKÉ ÚDAJE

 • Rozmery:                 tónový generátor 83 x 58 x 22 mm
                                 indukčná sonda 148 x 48 x 23 mm
 • Púzdro:                   nárazuvzdorné plastové
 • Napájanie:               batérie 9 V - 1 ks generátor, 1 ks indukčná sonda
 • Tónová frekvencia:  900 - 1100 Hz
 • Vstupný odpor:        cca 100 Ohm
 • Vstupná úroveň:      + 7 dBm
CENA PRÍSTROJA

 • pre odber 1 ks:        € 79,65 bez DPH (2.399,54 Sk)
 •  2 - 5 ks:                  € 66,40 bez DPH (2.000,37 Sk)
 •  6 - 10 ks:                € 64,70 bez DPH (1.949,15 Sk)
 •  > 10 ks:                  € 63,00 bez DPH (1.897,94 Sk)
 
  
Detailný pohľad - Indukčná meracia súprava TS1
Návod na použitie TS1 (pdf, 86.7kB)
Indukčná meracia súprava TS1 - pomôcka pre vyhľadávanie vodičov vo viacpárových kábloch
Tónový generátor-generuje elektrický nf signál v akustickokm pásme a testuje vodiče na skrat a na prítomnosť cudzieho napätia
Indukčná sonda-akusticky signalizuje prítomnosť nf signálu v meraných vodičoch
         
.

O nás | Produkty a riešenia | Referencie | Kontakty | HOME

Copyright © 2000-2012 Victor Business Data, s.r.o.
webmaster@vbd.sk Nahor