.

Referencie  

.
.

Sme potešení, že môžeme na tomto mieste spomenúť niektoré slovenské spoločnosti, ktoré vložili dôveru do našich rúk.
Na tomto mieste uvádzame naše najvýznamnejšie projekty realizované našou spoločnosťou Victor Business Data.

. Informatika a komunikácie:
Slovenský plynárenský priemysel š. p.
VSŽ a.s. Košice (U.S.Steel Košice)
Železnice Slovenskej republiky
OTP Banka Slovensko
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Košice
Všeobecná zdravotná poisťovňa Košice
Všeobecná zdravotná poisťovňa Bratislava
DRUZAP Bratislava
Poliklinika Petržalka
Daňový úrad Bratislava
Štatistický úrad SR Bratislava
Úrad jadrového dozoru SR Bratislava
Kancelária NR SR Bratislava
Konzulát ČR Košice
SAD Košice
Slovenské pedagogické nakladateľstvo
Staving Prešov
British Airways Bratislava
Hotel Apollo Trnava
Lumarkt Košice
ACASE Košice
Softip Košice
Softip Banská Bystrica
VITANA Slovensko a.s. Bratislava
Procesná automatizácia a.s. Košice
Grafobal Skalica a.s.
Železničný zdravotný ústav Bratislava
Allianz poisťovňa a.s. Bratislava
Merck Sharp and Dohme Idea Inc.
Hecket Multiserv, s.r.o. Košice
Taylor & Wharton Harsco, s.r.o. Košice
SEP OZ tepelná energetika Košice

Medika Košice
Spišský liehofrukt Levoča
Texicom Ružomberok
Pivovar Šariš, Prešov
Zdroj Spiš
Milk Agro, Prešov
Kerko Košice
Potravinárske Strojárne Svidník, a.s.
Zempmilk s.r.o., Michalovce
Gawaplast, s.r.o., Bratislava
Ryba s.r.o. Košice
SGS Slovakia, s.r.o. Košice
BLISS, a.s. Košice
Ferring-léčivá, a.s. Bratislava
Power play, s.r.o. Bratislava
Autosalón Hummer, Lemešany
Billa, s.r.o., Bratislava
Vamex, s.r.o., Moldava n.Bodvou
OBUV, s.r.o., Bardejov
VSS, s.r.o. Košice
Imuna, š.p. Šarišské Michaľany
Tesco Stores, a.s., Hypermarket Košice
SOU dopravné, Košice
Integrované infor. systémy, s.r.o.
Metalex, s.r.o. Košice
Gilbos, s.r.o. Kechnec
Hotel Alessandria, Košice
Hotel Ambassador, Košice
TEKO - Tepláreň Košice
Faurecia Slovensko, Košice
Východoslov. ústav srdcových a cievnych chorôb Košice
Detská fakultná nemocnica Košice
Ekonomická univerzita Košice

 
.

O nás | Produkty a riešenia | Referencie | Kontakty | HOME

Copyright © 2000-2012 Victor Business Data, s.r.o.
webmaster@vbd.sk Nahor

nahor